+47 32 07 00 02 firmapost@rukke.no

HISTORIE

Selskapets grunnlegger Olaf O. Rukke (1912–2001) begynte som tømrer tidlig på 30-tallet. Han tilegnet seg etter hvert allsidig erfaring som bygningsarbeider. Lafting lærte han av sin far, og diverse andre byggeteknikker av folk han arbeidet sammen med.

Rett etter krigen var det mindre med oppdrag i Hallingdal, og han arbeidet i perioder i Oslo-området. Tidlig i 50 årene ble det mer å gjøre lokalt, og Olaf O. Rukke tok i denne perioden på seg flere byggeoppdrag i kompaniskap med andre. Olav Lagmandokk og Olav Tyribakken var hans kompanjonger ved flere anledninger. Blant annet hadde disse tre ansvaret for oppføring av Nes kommunehus 1958-59 og Nes Barneskole 1960-61.

I 1962 fikk Olaf O. Rukke entreprenørautorisasjon og drev deretter firma i egen regi. I tillegg til boligbygging fikk firmaet utover på 60- og 70-tallet en rekke større byggeoppdrag som skolebygg, hoteller, renseanlegg, administrasjonsbygg, forretnings- og industribygg. Blant de største enkeltoppdrag var oppføringen av Nes ungdomsskole 1964-65.

I 1978 ble det personlige firmaet omdannet til aksjeselskap, OLAF O. RUKKE A/S.

I 1972 kom eldste sønn Ole Tommy med i firmaet, og i 1982 yngste sønnen Rolf Rukke. Ole Tommy var daglig leder fram til 2010. I dag er det Rolf som styrer selskapet. Arbeidet på byggeplass ledes av Tølleiv Skulason som har vært i firmaet siden han begynte som lærling i 1990.